Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (91)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 91:
Ringkasan tafsir;
Apabila dikatakan kepada kaum Yahudi “berimanlah kamu kepada kitab AlQuran yang diturunkan Allah”, mereka menjawab “kami beriman dengan kitab Taurat yang diturunkan kepada kami”, sedangkan mereka kafir terhadap kitab Taurat dan juga kitab Injil dan AlQuran.

Allah menyeru kepada Muhammad supaya katakan kepada mereka “mengapa kemu bunuh utusan-utusan Allah pada masa dahulu, jika kamu sebenarnya orang yang beriman ?”. Dan Allah mengulangi perangai buruk kaum Yahudi pada ayat 1.2.92 dan 1.2.93.


[Previous] [Next

Sumber,
Terjemahan (1.2.91~100);